Home O nás
O nás PDF Vytlačiť E-mail
Napísal Tom   
Pondelok, 22 September 2008 17:05

Slovensko – indonézska obchodná komora (SOIK) je neziskové  nevládne združenie fyzických a právnických osôb, ktoré majú jediný cieľ, ktorým je dosiahnuť zvýšenie vzájomnej obchodne ekonomickej spolupráce tak, aby sa to prejavilo na zvyšovaní objemu vzájomnej obchodnej výmeny.  Tento cieľ ma byť dosiahnutý zainteresovanosťou a poskytnutím vlastných schopností a možností zakladajúcich členov Komory a postupným budovaním širokospektrálnej členskej základne, tvorenej z tých zložiek spoločenského života a činností, ktoré sú obojstranne atraktívne, vyhľadávané, prospešné a perspektívne pre rozvoj ekonomickej spolupráce. 

Najvyšším riadiacim a rozhodným orgánom Komory je Valné zhromaždenie, konané jeden krát ročne za účasti členov komory. V medziobdobí Komoru riadi Prezídium a generálny riaditelia sekcií.   Sekcie sú budované na profesionálnom základe s plánovaným zameraním na kultúru a vzdelávanie, životné prostredie a jeho ochranu, humanitárnu pomoc a pomoc pri riešení krízových situácií, ochranu zdravia a zdravú výživu, dovoz a vývoz spotrebného a konzumného tovaru, strojárenstvo, elektrotechniku a IT, energetiku, vyhľadávanie a ťažbu ropy a plynu, letectvo a leteckú dopravu, turistiku a cestovné služby, stavebníctvo a architektúru, módu a odievanie, finančné služby a bankovníctvo atď. 

SIOK plánuje zorganizovať každý rok minimálne jednu obchodnú misiu do Indonézie v období výstavy TRADE EXPO a prijať niekoľko odborne zameraných delegácií z Indonézie na úrovni predstaviteľov vládnych inštitúcii a súkromného sektora. Pre svojich členov Komora zabezpečí stretnutia s delegáciami prichádzajúcimi z Indonézie formou seminárov, oficiálnych i neformálnych stretnutí, akcií zvaných biznis „matching“. Okrem toho Komora bude poskytovať informačné služby vo vzťahu k spoločenskému životu v Indonézii, preklady z a do indonézčiny, legalizáciu obchodných dokumentov, právnu pomoc,  reklamné služby, vyhľadávanie vhodných obchodných partnerov a celý rad iných služieb spojených s plnením cieľa komory.


Komora úzko spolupracuje s podobne zameranými organizáciami a združeniami ako na Slovensku tak v Indonézii. Členom Komory sa môže stať fyzická a právnická osoba  staršia ako 18 rokov po splnení vstupných podmienok, bez ohľadu na národnosť a štátnu príslušnosť.

Posledná zmena ( Štvrtok, 19 Február 2009 16:28 )
 

Anketa

Ktorá organizácia najviac podporuje obchodné vzťahy?
 

Kto je online

Aktuálne máme 10 hosťov prítomný

Hľadať