Home SIOK správy Stretnutie SIOK s indonézskou delegáciou MPIR
Stretnutie SIOK s indonézskou delegáciou MPIR Vytlačiť E-mail
Novinky SIOK
Streda, 21 Január 2009 15:20
Stretnutie členov Slovensko indonézskej obchodnej komory (SIOK) s delegáciou ministerstva poľnohospodárstva Indonézskej republiky vedenou ministrom, Jeho excelenciou pánom Antonom Apriyantonom sa uskutočnilo dňa 19. januára 2009. Za indonézsku stranu sa stretnutia ďalej zúčastnili p.  Firdauzie Dwiandika, Charge d’Affaires ad interim Indonézskej ambasády v Bratislave, p. Achmad Mangga Barani, generálny riaditeľ sekcie rastlinnej výroby, slečna Yusni Emilia Harahap, expertka štábu ministra pre medzinárodné vzťahy, Dr. Achmad Abdurachim, expert štábu ministra pre ľudské zdroje, p. Edy Hartulistiyoso, pridelenec pre poľnohospodárstvo na ZÚ Indonézie v Bruseli, p. Wanton Saragih Sid, I. tajomník ZÚ Indonézie v Bratislave a pán Made Priyadi Sentanajaya, konzul na ZÚ Indonézie v Bratislave. Za SIOK sa rokovania zúčastnili p. Milan Compeľ, prezident SIOK, p. Ivan Paška, riaditeľ sekcie zahraničných vzťahov Osivo Zvolen a nominant na funkciu generálneho riaditeľa sekcie poľnohospodárstva SIOK a slečna Zuzana Sušková, tajomníčka SIOK.

 

 Úvodom je potrebné povedať dve dôležité veci. Za prvé, že členovia SIOK si vysoko vážia skutočnosť, že vedeniu ZÚ Indonézie v Bratislave sa podarilo zorganizovať toto stretnutie aj napriek krátkosti pobytu delegácie na Slovensku a časovej náročnosti programu. Za druhé, že delegácie v tomto zložení sa stretli prvýkrát, ale stretnutie od samotného začiatku malo priateľký charakter, ako by sa delegácie poznali už niekoľko rokov.

Po tom čo pán Firdauzie Dwiandika informoval pána ministra o dôvodoch uvedeného stretnutia, p. Milan Compeľ informoval indonézsku delegáciu o zriadení, zameraní a hlavných cieľoch SIOK a  rovnako p. Ivan Paška informoval o zameraní firmy OSIVO Zvolen a jej záujmoch o nadviazanie spolupráce s Indonéziou. Samostatným miestom v diskusii bola otázka spojená s aktívnou akademickou, vedeckou a publikačnou činnosťou pána ministra a jeho návrh na zorganizovanie tzv. “Business forum” zamerané na výmenu názorov vedcov, pedagógov a obchodníkov vo všetkých oblastiach poľnohospodárstva, vrátane biotechnológii. Tento návrh slovenská strana ocenila a p. M. Compeľ prisľúbil pánovi ministrovi, že toto stretnutie zorganizuje a bude p. ministra osobne informovať. Rovnako bola ocenená ponuka pána ministra na dovoz niektorých poľnohospodárskych surovín (iba pre členov SIOK - “zoznam surovín nebudeme zverejňovať z dôvodu obchodného tajomstva”), ktoré sa nepestujú na Slovensku. Túto oblasť SIOK tiež rozpracuje a p. Compeľ bude informovať pána Achmada Mangga Baraniho, po zistení možností zobchodovania týchto produktov.

Záverom je možné povedať, že aj napriek krátkosti času na prípravu, zorganizovanie a jeho priebeh, stretnutie bolo pre slovenskú stranu veľmi prospešné a prinieslo nové námety do činnosti a plánu SIOK.

Týmto chceme ešte raz poďakovať pánovi  Firdauzie Dwiandikovi za jeho vynaložené úsilie pri príprave stretnutia a za to, že aj napriek niekoľkonásobným zmenám sa to podarilo.

 

Fotografie zo stretnutia nájdete v našej fotogalérii.

 

Anketa

Ktorá organizácia najviac podporuje obchodné vzťahy?
 

Kto je online

Aktuálne máme 3 hosťov prítomný

Hľadať